AKTYWNY SENIOR

AKTYWNY SERNIOR

Jak wiadomo – zdrowy senior to aktywny senior. Bycie seniorem w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia. Po przejściu na emeryturę pozostając z nadwyżką czasu wolnego warto zorganizować sobie czas, spotykając się w aktywnym gronie seniorów, którzy wzajemnie znajdą zrozumienie.
Projekt Aktywny Senior przeznaczony jest osobom po 60 r.ż z terenu Gminy Nowe.  W ramach organizacji spotkań, często już samotni seniorzy wzajemnie zaspokajają potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, zrozumieją swoje potrzeby i wspólnie podejmą się wyzwań zdobywając nowe doświadczenia. Kulinaria, aktywność fizyczna, zajęcia animacyjne i inne. Każdy może znaleźć coś dla siebie, dzięki szerokiemu obszaru działań. Działania społeczne, rozwijanie pasji czy też inne formy aktywności dają możliwość zacieśniania więzi społecznych, a w konsekwencji poprawę samopoczucia.
Ważnym elementem działań jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób starszych, ale również próbę złamania stereotypów dotyczących starości poprzez pokazanie seniorów w pozytywnym świetle.