We wtorek 27 marca prezes Marcin Tylman reprezentował Fundację na dorocznym walnym zebraniu członków Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Spotkanie odbyło się w Toruniu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Poza sprawami formalnymi, uczestnicy dyskutowali nad treścią przygotowywanej przez zespół Rzecznika Praw Obywatelskich „Karty Praw Osób Bezdomnych” oraz nad planowaną w maju konferencją wspólną FEANSY, OFRPB, ESF i RPO.

Categories:

Tags:

©2020 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Stworzone przez Kacper Śliwa.