Magia ziół z Zaczarowanym ogrodzie – projekt dla 18 osób po 60tym roku życia z terenu […]
Masażysta z dostawą do domu : projekt skierowany do 6 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowe […]
Terapeuta z dostawą do domu – projekt przeznaczony do 8 osób przewlekle chorych w terenu Gminy […]
©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.