Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających trudności w czasie pandemii Covid-19. Jeśli Twoje poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane, […]
©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.