Aktualności

No posts found.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, w tym Zarząd w składzie: Maria Demidowicz (TPBA Zabrze) - skarbnik Paweł Korliński (Monar) - członek Marek Popielecki (Liber) - członek Kazimierz Słobodzian (Agape) - wiceprezes Lidia Węsierska-Chyc (Barka) - członek Jakub Wilczek (TPBA Zabrze) - prezes Beata Zielińska (Inkubator Społeczny) - wiceprezes oraz Komisję Rewizyjną w składzie: ks. Stanisław Słowik (Caritas Kielce) - przewodniczący Tomasz Zgliński (PFWB) - ...
Czytaj więcej
/

Stacja Nowe – odjazd!

Pierwszego lutego ruszyło nowe miejskie targowisko. Obiekt w ramach działań rewitalizacyjnych powstał z inicjatywy władz Nowego. Aktualne miejsce handlu powstało na terenie byłej stacji PKP przy ulicy Dworcowej. Cieszy nas szczególnie partycypacyjny charakter przedsięwzięcia. Do współudziału w realizacji tego zadania Gmina Nowe zaprosiła naszą Fundację, co szczególnie nas cieszy, ponieważ jako Podmiot Ekonomii Społecznej możemy zatrudnić kolejną osobę niepełnosprawną. Mamy nadzieję, że nasza praca dla dobra wspólnego, jakim jest społeczność lokalna, przyniesie wymierne efekty. Po ...
Czytaj więcej
/

Witamy nowego pracownika na pokładzie!

Witamy nowego pracownika na pokładzie! Od dzisiaj (tj. 01.02.2019) do naszej ekipy CleanTeam dołączył Pan Mirek, który będzie zajmował się obsługą targowiska miejskiego w Nowem. Za pomoc w utworzeniu nowego stanowiska pracy serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia ...
Czytaj więcej
/

Cykl szkoleń zakończony

Właśnie zakończyliśmy cykl szkoleń w zawodach szwaczka oraz monter suchej zabudowy, we współpracy z firmami Visscher Caravelle Sp. z o.o. i Elmot Sp. z o.o., w ramach projektu „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”, realizowanego przez MGOPS w Nowem oraz Fundację Aktywizacji i Integracji. Szkolenia przeprowadzone były w okresie od 01.11.2018 do 31.01.2019, trwały po 30 godzin, wzięło w nich udział łącznie 7 osób. Po zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich umiejętności. Osoby te ...
Czytaj więcej
/
Marcin Tylman FAI prezes

Marcin Tylman

Prezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej (WSP Bydgoszcz), filozof społeczny (UMK Toruń), organizator pomocy społecznej (WSP Olsztyn). Pracownik socjalny, na co dzień pracuje w MGOPS w Nowem. Innowator społeczny. Zajmuje się problematyka animacji lokalnej, partnerstw lokalnych , bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego oraz ekonomii społecznej (przedsiębiorca społeczny). Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, członek Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Niepewności Mieszkaniowej (kuj-pom.), członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu. Z zamiłowania kamieniarz-rzeźbiarz, entuzjasta dalekowschodnich sztuk walki oraz paralotniarstwa.Piotr Gumowski FAI finanse

Piotr Gumkowski

Skarbnik

W FAI odpowiada za finanse. Doświadczony księgowy. Ukończył Finanse i Rachunkowość na UMK w Toruniu oraz Rachunkowość i Audyt Finansowy w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Zawodowo związany z MGOPS w Nowem, jest tam głównym księgowym, oraz WTZ w Nowem. Od wielu lat związany z NGO, był członkiem PKPS, brał udział w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz współtworzył projekt „A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Wolny czas spędza w swoim ogrodzie, gdzie przy dobrej muzyce przygląda się jak kwitną kwiaty.


Magdalena Cichowicz

Członkini Zarządu

W FAI odpowiada za ostateczny kształt realizowanych projektów. Z wykształcenia magister ochrony środowiska (ATR Bydgoszcz). Ukończyła również administrację (KPSW w Bydgoszczy) i doradztwo zawodowe i coaching kariery (WSB w Bydgoszczy). Zawodowo związana z PUP w Świeciu gdzie jest pośrednikiem pracy. Interesuje się obszarem animacji działań społecznych, problematyką transferu na rynek pracy . Uparcie poszukuje pomysłów i inspiracji rozbudzania pasji i kreatywności wśród młodych ludzi. W wolnym czasie lubi zajarać papieroska, przeczytać dobrą książkę i zaginąć w górach.


Estera Szymczak FAI

Estera Szymczak

V-ce Prezeska

Z wykształcenia asystent osoby niepełnosprawnej (Kolegium Pracy Socjalnej w Toruniu). Na co dzień pracuje w WTZ w Nowem, jest terapeutą zajęciowym. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu informatyki dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, masażysta, instruktor masażu Shantala/Shantala Body Touch. Od wielu lat działaczka społeczna, przez 12 lat piastowała stanowisko wice Prezesa PKPS w Nowem. Animatorka lokalna, pomysłodawczyni wielu projektów społecznych „Aktywny Senior” oraz „Masażysta z dostawą do domu” realizowanego w Nowem od kilku lat. Amatorka poznawania świata z pozycji żelowego siodełka i dwóch kółek, miłośniczka ziół.Anna Orłowska

Asystentka Zarządu

Nasi partnerzy

Kluczowym elementem funkcjonowania Fundacji jest współpraca międzysektorowa. Wysoko cenimy relacje z naszymi partnerami biznesowymi oraz samorządowymi. Wierzymy , że wspólna realizacja zadań biznesowych oraz przedsięwzięć społecznych służy zrównoważonemu rozwojowi lokalnych społeczności, regionu i kraju. Na stałe współpracujemy z :

Kontakt

530 759 662

fainowe@gmail.com


Ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe woj. kuj-pomorskie


©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.