Aktualności

No posts found.

Sens spotykania się

Za nami kolejny Jarmark. To już piąty raz wspólnie z kolegami i koleżankami z innych organizacji pozarządowych zorganizowaliśmy tę bożonarodzeniową, miejską imprezę. Trochę pracy, planowania, organizowania, koordynowania. Przede wszystkim jednak autentycznego zaangażowania ludzi, którym chce się chcieć i… to grudniowe, sobotnie popołudnie, kiedy w gotowości czekamy na Was. Choinka stoi, scena się stroi, koksownik bucha przyjemnym ciepłem. Powoli nowski rynek zapełnia się oczekującymi Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcami. Kręcimy się po świątecznych stoiskach, podziwiamy rękodzieło, smakujemy ...
Czytaj więcej
/

Wszystko będzie dobrze

Fundacja Aktywizacji i Integracji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowała kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.W jej ramach powstał film oraz trzy opinie eksperckie dostępne na kanałach Youtube oraz Vimeo. Kampania promocyjna ma uzmysłowić misję edukacji specjalistycznej (specjalnej), której najważniejszym celem jest, poprzez zindywidualizowane podejście, przygotowanie osoby (dziecka ze szczególną niepełnosprawnością) do wypełnienia roli społecznej w społeczności w której przyjdzie jej żyć, założyć rodzinę, podjąć aktywność zawodową, realizować pasje, ...
Czytaj więcej
/

Magia Ziół w Zaczarowanym Ogrodzie

Kolejny rok w Zaczarowanym ogrodzie za nami. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Gminy Nowe środkach po raz kolejny działaniami projektowymi objęliśmy łącznie 20 seniorów z Gminy Nowe. W tym roku skupiliśmy się na ziołach jako czynnik wspomagający nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Nasz ogród z każdym rokiem wzbogaca się o nowe rośliny, dzięki czemu jest jeszcze piękniejszy i bardziej zachwycający. Nie zabrakło też wyjazdu, spotkać edukacyjnych związanych z ziołami, ale też ...
Czytaj więcej
/

Bezdomność – nie bądź obojętny

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Spotykając osobę bezdomną, nie bądź obojętny. Sygnalizuj służbom społecznym, policji, straży miejskiej. Nie pozostawiaj bez pomocy! ...
Czytaj więcej
/
Marcin Tylman FAI prezes

Marcin Tylman

Prezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej (WSP Bydgoszcz), filozof społeczny (UMK Toruń), organizator pomocy społecznej (WSP Olsztyn). Pracownik socjalny, na co dzień pracuje w MGOPS w Nowem. Innowator społeczny. Zajmuje się problematyka animacji lokalnej, partnerstw lokalnych , bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego oraz ekonomii społecznej (przedsiębiorca społeczny). Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, członek Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Niepewności Mieszkaniowej (kuj-pom.), członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu. Z zamiłowania kamieniarz-rzeźbiarz, entuzjasta dalekowschodnich sztuk walki oraz paralotniarstwa.Piotr Gumowski FAI finanse

Piotr Gumkowski

Skarbnik

W FAI odpowiada za finanse. Doświadczony księgowy. Ukończył Finanse i Rachunkowość na UMK w Toruniu oraz Rachunkowość i Audyt Finansowy w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Zawodowo związany z MGOPS w Nowem, jest tam głównym księgowym, oraz WTZ w Nowem. Od wielu lat związany z NGO, był członkiem PKPS, brał udział w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz współtworzył projekt „A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Wolny czas spędza w swoim ogrodzie, gdzie przy dobrej muzyce przygląda się jak kwitną kwiaty.


Magdalena Cichowicz

Członkini Zarządu

W FAI odpowiada za ostateczny kształt realizowanych projektów. Z wykształcenia magister ochrony środowiska (ATR Bydgoszcz). Ukończyła również administrację (KPSW w Bydgoszczy) i doradztwo zawodowe i coaching kariery (WSB w Bydgoszczy). Zawodowo związana z PUP w Świeciu gdzie jest pośrednikiem pracy. Interesuje się obszarem animacji działań społecznych, problematyką transferu na rynek pracy . Uparcie poszukuje pomysłów i inspiracji rozbudzania pasji i kreatywności wśród młodych ludzi. W wolnym czasie lubi zajarać papieroska, przeczytać dobrą książkę i zaginąć w górach.


Estera Szymczak FAI

Estera Szymczak

V-ce Prezeska

Z wykształcenia asystent osoby niepełnosprawnej (Kolegium Pracy Socjalnej w Toruniu). Na co dzień pracuje w WTZ w Nowem, jest terapeutą zajęciowym. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu informatyki dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, masażysta, instruktor masażu Shantala/Shantala Body Touch. Od wielu lat działaczka społeczna, przez 12 lat piastowała stanowisko wice Prezesa PKPS w Nowem. Animatorka lokalna, pomysłodawczyni wielu projektów społecznych „Aktywny Senior” oraz „Masażysta z dostawą do domu” realizowanego w Nowem od kilku lat. Amatorka poznawania świata z pozycji żelowego siodełka i dwóch kółek, miłośniczka ziół.Anna Orłowska

Asystentka Zarządu

Nasi partnerzy

Kluczowym elementem funkcjonowania Fundacji jest współpraca międzysektorowa. Wysoko cenimy relacje z naszymi partnerami biznesowymi oraz samorządowymi. Wierzymy , że wspólna realizacja zadań biznesowych oraz przedsięwzięć społecznych służy zrównoważonemu rozwojowi lokalnych społeczności, regionu i kraju. Na stałe współpracujemy z :

Kontakt

530 759 662

fainowe@gmail.com


Ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe woj. kuj-pomorskie


©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.