Terapeuta z dostawą do domu

To nowy projekt realizowany przez Fundację Aktywizacji i Integracji od 2021 roku, który jest odpowiedzią na potrzeby osób przewlekle chorych w Gminie Nowe jako uzupełnienie form wsparcia opieki środowiskowej.

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

Jest sposobem na holistyczne podejście do opieki nad osobami przewlekle chorymi w miejscu zamieszkania. Poprzez terapię zajęciową i wsparcie psychologa ma bezpośrednio przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania w życiu codziennym, być sposobem na oderwanie od codzienności związanej z chorobą i spędzenia czasu w sposób aktywny, ciekawy i twórczy oraz przeciwdziałaniem występowania zaburzeń funkcji poznawczych, kryzysów psychicznych i emocjonalnych związanych z chorobą.

Komu dedykowane?

Projekt przeznaczony dla 8 osób przewlekle chorych z terenu Gminy Nowe, które ze względu na jednostki chorobowe skazane są na długotrwałe przebywanie w warunkach domowych, mające ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu a tym samym wykluczone z życia społecznego.

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Projekt uzyskał finasowanie w ramach otwartych konkursów ofert ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budżetu Gminy Nowe oraz środków własnych Fundacji.

Czas realizacji

Kwiecień – Grudzień 2021

©2021 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.