Właśnie zakończyliśmy cykl szkoleń w zawodach szwaczka oraz monter suchej zabudowy, we współpracy z firmami Visscher Caravelle Sp. z o.o. i Elmot Sp. z o.o., w ramach projektu „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”, realizowanego przez MGOPS w Nowem oraz Fundację Aktywizacji i Integracji. Szkolenia przeprowadzone były w okresie od 01.11.2018 do 31.01.2019, trwały po 30 godzin, wzięło w nich udział łącznie 7 osób. Po zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich umiejętności. Osoby te mają teraz możliwość podjęcia zatrudnienia w powyższych zawodach.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

Categories:

Tags:

©2021 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.