Taki tytuł nosi najnowsza publikacja pod redakcją Kuby Wilczka z Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, a wydana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozycja szczególna , bo w publikacji znalazła się dobra praktyka w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności z Nowem. Autorem tekstu jest Marcin Tylman.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar  5 października zaprosił autorów publikacji oraz grono ekspertów do udziału w konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu- potrzeba systemowej prewencji i de instytucjonalizacji usług społecznych”. Nas reprezentował autor publikacji oraz Zbigniew Lorkowski v-ce burmistrz Nowego oraz Arleta Maliszewska, kierownik MGOPS.

Podczas spotkania w Warszawie uczestnicy dyskutowali o konieczności wprowadzania zmian w realizacji działań systemowych w zakresie przeciwdziałania problemowi bezdomności. W szczególności nad poszukiwaniem, rekomendowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań nie instytucjonalnych. Odejściu od dominującego modelu interwencyjnego, na rzecz działań prewencyjnych w obszarze wsparcia społecznego związanego z problematyką niepewności mieszkaniowej oraz bezdomności.

Nasz udział w spotkaniu był w pełni uzasadniony, bo przecież w latach 2012-2015 , to właśnie Nowe udowodniło, że wsparcie osobom bezdomnym można udzielać na miejscu, a ich powrót do społeczności oprzeć właśnie o de instytucjonalizację. Co cieszy, po kilku latach środowisko „pomagaczy” pamięta o naszych rozwiązaniach i zaprasza do uczestnictwa w krajowych gremiach ekspertskich.

Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.