Fundacja Aktywizacji i Integracji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowała kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
W jej ramach powstał film oraz trzy opinie eksperckie dostępne na kanałach Youtube oraz Vimeo.

Kampania promocyjna ma uzmysłowić misję edukacji specjalistycznej (specjalnej), której najważniejszym celem jest, poprzez zindywidualizowane podejście, przygotowanie osoby (dziecka ze szczególną niepełnosprawnością) do wypełnienia roli społecznej w społeczności w której przyjdzie jej żyć, założyć rodzinę, podjąć aktywność zawodową, realizować pasje, tworzyć trwałe i pozytywne relacje.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi oraz upowszechniania ich na swoich stronach internetowych oraz wśród zainteresowanych.

https://www.youtube.com/channel/UC1m5HMb1uTP8Hd3N7guSneA

https://vimeo.com/user160485391

Categories:

Tags:

©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.