Z dniem 31.12.2020 zakończył się projekt „Masażysta z dostawą do domu na bis” dzięki któremu wsparcie w postaci usług masażu otrzymało 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z Gminy Nowe (3 osoby z terenów wiejskich oraz 3 osoby z terenów miejskich, wszystkie o znacznym stopniu niepełnosprawności, potwierdzonym ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jedno dziecko i pięcioro osób pełnoletnich). Środki w wysokości 10.000 zł pozyskaliśmy w ramach otwartego otwartego konkursu ofert z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 5400 w ramach konkursu ofert z Urzędu Gminy Nowe resztę środków do realizacji projektu były środkami własnymi FAI. Dzięki projektowi “Masażysta z dostawą do domu” nastąpiło zwiększenie dostępu 6 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Nowe do rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych poprzez dostęp do zabiegów ( 24 h dla każdego uczestnika projektu) masażu klasycznego, bańką chińską, wałkami wieloigłowymi oraz masażu Shantala/Shanta Body Touch, co be pośrednio poprawiło ich samopoczucie i codzienne funkcjonowanie zwiększając równocześnie ich samodzielność, wpływający na lepsze funkcjonowanie i poprawę komfort życia w sferze zdrowotnej oraz świadomość dobroczynnego wpływu masażu na zdrowie. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią i jej skutkami psychicznymi, które obserwowaliśmy na przestrzeni czasu trwania projektu rozpoczęliśmy współpracę ze specjalistami: psychologiem i psychiatrom. Dwóch z uczestników projektu skorzystało z z ich usług w formie konsultacji domowej podczas trwania projektu.

Categories:

Tags:

©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.