To świetna wiadomość. 23 marca 2017 roku komisja konkursowa pozytywnie oceniła naszą inicjatywę biznesową ( w […]
23 marca, podczas Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Warszawie  Fundacja Aktywizacji […]
©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.