27.06 braliśmy udział w spotkaniu Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które odbywało się w Schronisku z usługami opiekuńczymi „AGAPE” w Borowym Młynie. Wizyta miała na celu zapoznanie się z regulacjami prawnymi tego typu placówek . W kolejnej części spotkania swoje działania i cele przedstawił Gdyński Ośrodek Wsparcia. Wizyta była okazją do wymienienia swoich doświadczeń oraz zaczerpnięcia nowych pomysłów.

Categories:

Tags:

©2021 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.