• Klub wsparcia rodziny
    Klub wsparcia rodziny. CEL PROJEKTU: Celem projektu jest minimalizacja skutków pandemii COVID-19 poprzez działania skierowane do rodzin/opiekunów ON borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych poprzez specjalistyczne wsparcie psychologa i włączenie w […]

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.