• Serdecznie zapraszamy na koncert
    Serdecznie zapraszamy na koncert, w którym uczestnicy projektu w towarzystwie zespołu zaśpiewają utwory opracowane na warsztatach z muzykoterapii. Koncert będzie będzie podsumowaniem projektu “Klub wsparcia rodziny” realizowanego przez Fundację Aktywizacji i Integracji.Zapraszamy serdecznie […]
  • Klub wsparcia rodziny
    Klub wsparcia rodziny. CEL PROJEKTU: Celem projektu jest minimalizacja skutków pandemii COVID-19 poprzez działania skierowane do rodzin/opiekunów ON borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych poprzez specjalistyczne wsparcie psychologa i włączenie w […]

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.