Klub wsparcia rodziny.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest minimalizacja skutków pandemii COVID-19 poprzez działania skierowane do rodzin/opiekunów ON borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych poprzez specjalistyczne wsparcie psychologa i włączenie w realizację działań projektowych oraz działania skierowane do dorosłych ON poprzez specjalistyczne działania terapeutyczne. Przewidziane działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację os. znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym mają na celu niwelowanie skutków w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego beneficjentów projektu. Przewidziane działania nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnej podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.

PLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu będą świadczone usługi wsparcia rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID 19, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych.

Efektem realizacji działań będzie minimalizacja skutków pandemii COVID 19 poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 2 grup beneficjentów: 25 osób ( kobiet i mężczyzn) z niepełnosprawnością oraz 12 rodziców / opiekunów osób z niepełnosprawnością ( kobiet, mężczyzn).

DLA KOGO?

– udział 12 rodziców /opiekunów ( kobiet, mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych w spotkaniach z psychologiem i włączenie w inne działania projektowe.

– udział 25 osób ( kobiet, mężczyzn) z niepełnosprawnością w specjalistycznych działaniach terapeutycznych przewidzianych w projekcie.

Beneficjentami projektu mogą być dorosłe osoby z niepełnosprawnością (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) rodzic/opiekun ON na postawie zaświadczenia wydanego przez psychologa o trudnościach w pełnieniu funkcji rodzicielskich/opiekuńczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU 50 000 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH  42500 zł

WKŁAD ŚRODKÓW KRAJOWYCH : 7500 zł

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 669513051 oraz drogą mailową fainowe@gmail.com

Zgłoszenia do projektu na podstawie złożonych wniosków: (wniosek z załącznikami do pobrania poniżej).

Załączniki:

Wnioski należy składać w biurze Fundacji Aktywizacji i Integracji: ul. Kościuszki 2 86-170 Nowe lub skan dokumentów elektronicznie na wskazany mail: fainowe@gmail.com.


Wyjazd terapeutyczny

Wyjazd terapeutyczny w ramach projektu ” Klub wsparcia rodziny” do Centrum Rehabilitacji ” Dobry Brat” za nami. W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia muzykoterapeutyczne i silwoterapetyczne. Miejsce sprzyja kontaktowi z naturą, która jak wiemy ma ogromne znaczenie w dbaniu o zdrowie i wspieraniu odporności. W ramach warsztatów muzycznych uczestnicy doskonalili dykcję, pracę z głosem, przeponą i zaczęli przygotowania do wydarzenia o którym dowiecie się nieco później. Zajęcia terapeutyczne w lesie pozwoliły na bliski kontakt z naturą, który zdecydowanie sprzyjał uczestnikom, sporo wiedzy o lesie, jego wpływie na nasze samopoczucie. Mieliśmy okazję przytulać się do drzew i czerpać z nich dobrą energię, która zdecydowanie zapewniła dobry sen. Grota solna, dyskoteka i wspólnie spędzony czas bardzo sprzyjał również i integracji uczestników wyjazdu terapeutycznego. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 42500 zł

Zooterapia 06.09.2023

Zooterapia to skuteczna metoda terapii oparta na kontakcie ze zwierzętami, która wspiera w leczeniu i rehabilitacji.Uczestnicy projektu” Klub wsparcia rodziny” dofinansowanego z UE, mieli okazję spędzić czas w towarzystwie natury i bliskości zwierząt w Toskania Kociewska Poland. Kontakt ze zwierzętami, głaskanie, karmienie, warsztaty pszczelarskie i ogrom przekazanej wiedzy to niesamowite przeżycie, które wyzwoliło nam poczuć bardzo pozytywne emocje, dając wiele radości, szczęścia i uśmiechu.

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie w ramach projektu “Klub wsparcia rodziny” to spotkanie z fitoterapeutą Ojcem Tomaszem z Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornejo zakwasach, mieszankach ziół, które wzmacniają nasz organizm, wspierają górne drogi oddechowe, nasze organy wewnętrzne i pomagają nam się uporać z wieloma nieprzyjemnymi dolegliwościami, wspierają regenerację naszego organizmu, który ma ogromne możliwości naprawcze jeśli się go mądrze wspiera. Słuchaliśmy, tworzyliśmy mieszanki, notowaliśmy i czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie 🍀🌿🌱🍃

WARTOŚĆ PROJEKTU: 50 000 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 42500 zł

WKŁAD ŚRODKÓW KRAJOWYCH : 7500 zł

Warsztaty z muzykoterapii

Kolejna odsłona warsztatów z muzykoterapii w ramach Projektu ” Klub wsparcia rodziny” przeniosła nas już na scenę Centrum Kultury “Zamek” za co bardzo serdecznie dziękujemy ❤️ mogliśmy poczuć klimat sceny i zaplanować dalsze działania o których niebawem 😊 nasz dyrygent Pani Ania Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej.

Koncert podsumowujący

W niedzielę 22 października odbył się koncert w Centrum Kultury “Zamek” podsumowujący projekt „Klub wsparcia rodziny” realizowany przez Fundację.

Działania skierowane do 25 osób z niepełnosprawnością oraz 12 rodziców/opiekunów podsumował koncert. Uczestnicy projektu przygotowywali się do tego wydarzenia na zajęciach w muzykoterapii, tworząc piosenki a następnie prezentując je na scenie w akompaniamencie zespołu. W przygotowaniach pomogli też rodzice i opiekunowie. Wydarzenie zgromadziło pełną salę widzów i wzbudziło wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów a uczestnicy poczuli wiatr w skrzydłach, że mogą, że potrafią, dla niektórych był to pierwszy wokalny występ w życiu i emocje, które im towarzyszyły były niezwykłe, jesteśmy z nich bardzo dumni.

W ramach koncertu podsumowano działania projektowe, które dofinansowane były ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych. Łączna kwota projektu 50 000 zł  (42500 z UE i 7500 zł ze środków krajowych).

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.