Przedsiębiorstwo Społeczne+, Edycja 2023

29.11.2023 r.
W dniu 28.11.2023 r. Fundacja Aktywizacji i Integracji podpisała umowę z Ministerstwem
Rodziny i Polityki Społecznej na realizację działań w ramach Programu Przedsiębiorstwo
Społeczne + na lata 2023-2025. Edycja 2023, finansowanego ze środków budżetu państwa.
Projekt ma za zadanie wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest FAI, poprzez
dofinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników Fundacji zatrudnionych na pełen etat oraz
dofinansowanie stałych kosztów administracyjnych i działalności Fundacji w okresie od
01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.
Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem ekonomii społecznej, którego działalność
obejmuje przede wszystkim reintegrację społeczną i zawodową, zatrudnienie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację usług społecznych na rzecz lokalnej
społeczności.

Wartość finansowania: 62.000,00 zł
Czas realizacji projektu: 01.07.2023 – 31.12.2023 r.

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.