Serdecznie zapraszamy na koncert, w którym uczestnicy projektu w towarzystwie zespołu zaśpiewają utwory opracowane na warsztatach […]
Klub wsparcia rodziny. CEL PROJEKTU: Celem projektu jest minimalizacja skutków pandemii COVID-19 poprzez działania skierowane do […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.