5.06 prezentowaliśmy dobrą praktykę dotyczącą mieszkalnictwa na Regionalnej Debacie POKONAĆ BEZDFOMNOŚĆ w Koszalinie. Spotkanie miało na celu upowszechnienie praktyki MIX LOKATORSKI realizowanej w Nowem, mająca zadanie rozwiązywać problem bezdomności. Debata zakończyła się dyskusją, spotykając się z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami. Dzięki takim spotkaniom upowszechniane zostają działania przyczyniające się do poprawy jakości pomocy dla osób bezdomnych.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.