23 i 24 maja nasze dziewczyny brały udział w Wizycie Studyjnej na Warmii i Mazurach. Wizyta rozpoczęła się w spółdzielni socjalnej ‘’Nie jesteś sam’’ w Nidzicy. Ich celem jest przywracanie na rynek pracy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zadaniem członków spółdzielni jest realizacja społecznych celów i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
Kolejnym punktem była wizyta w ‘’Garncarskiej wiosce’’ w Kamionce. Jest to malownicza wieś i społeczeństwo tworzące wspólną markę-produkcję zatrudniając osoby bezrobotne w zakresie ginących zawodów rzemieślniczych. Wioska tętni prawdziwym życiem i jest najciekawszym przedsięwzięciem turystycznym w regionie.
Podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Niedzickiego Funduszu Lokalnego zaprezentowane zostały cele, do których dążą. Jest to poprawa warunków życia powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Uzyskane fundusze służą do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności , takich jak stypendia dla młodych i zdolnych ludzi.
Na zakończenie wizyty mieliśmy okazję spotkania się z przedstawicielami JST i LGD Ziemia Lubawska, gdzie przedstawione zostały główne cele społeczne i zadania które realizują na terenie ośmiu gmin.
Dzięki tej wizycie poznałyśmy niezwykłe osoby, które z pasją i zaangażowaniem oddają się pracy na rzecz innych.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.