Bugei Dojo Nowe

Bugei oznacza „sztuki walki”. W Bugei Dojo Nowe kultywujemy tradycję japońskich sztuk walki. Adepci podążają drogą doskonalenia ciała i umysłu. Sekcja działa nie przerwanie      od 1992 roku. Od 2019 roku, jest projektem
Fundacji Aktywizacji i Integracji.

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

W Bugei Dojo Nowe zgłębiamy tajnik Karate Shotokan, Iaido oraz Kenjutsu. Regularny trening gwarantuje dobrą kondycję fizyczną, dobre samopoczucie, nabycie umiejętności walki wręcz. Treningi uczą wewnętrzenj dyscypliny, kontroli. Mobilizują do samodzielności, brania odpowiedzialności, sprawiedliwości. Udział w zajęciach stwarza możliwości rywalizacji sportowej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Komu dedykowane?

W zajęciach Bugei Dojo Nowe mogą brać udział: dzieci od lat 7 (dla nich specjalnie stworzyliśmy grupę początkującą), dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe (bez górnej granicy wieku). Sekcja jest również otwarta dla osób z niepełnosprawnościami (konieczna konsultacja zdrowotna).

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Bugei Dojo Nowe jest finansowane ze środków własnych (składki członkowskie) oraz dotacji publicznych, w szczególności z dotacji Gminy Nowe.

Czas realizacji

Zajęcia Bugei Dojo Nowe są realizowane w okresie całego roku z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej VII-VIII. Więcej szczegółów na witrynie FB:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.