Masażysta z dostawą do domu

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych z trenu Gminy Nowe do rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych poprzez dostęp do zabiegów masażu klasycznego, bańką chińską, wałkami wieloigłowymi oraz masażu Shantala/Shantala Body Touch mający na celu poprawę samopoczucia i codziennego funkcjonowania i samodzielności w różnych obszarach życiowych. Projekt realizowany od 2017 roku.

Komu dedykowane?

Działanie dedykowane osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Nowe, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z brakiem przeciwwskazań do świadczenia usług masażu.

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Projekt na przestrzeni lat uzyskiwał finasowanie w ramach otwartych konkursów ofert ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budżetu Gminy Nowe oraz środków własnych Fundacji.

Czas realizacji

Projekt trwający przez okres 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego w różnym przedziale miesięcy.

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.