Fundacja Aktywizacji i Integracji prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej wspiera protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.Popieramy postulaty!

Categories:

Tags:

©2020 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Stworzone przez Kacper Śliwa.