Fundacja Aktywizacji i Integracji prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej wspiera protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.Popieramy postulaty!

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.