Pierwszego lutego ruszyło nowe miejskie targowisko. Obiekt w ramach działań rewitalizacyjnych powstał z inicjatywy władz Nowego. […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.