2 kwietnia 2005 roku zmarł Papież, Jan Paweł II. W 14 rocznicę śmierci nasi podopieczni z […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.