Działamy!Specjalnie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Wojewódzkiej Rady d.s Bezdomności i Niepewności Mieszkaniowej […]
©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.