Całe wieki kobiety były podporządkowane mężczyznom, narażone na agresję z ich strony. Bardzo często niesiemy w […]
W poniedziałek 8 sierpnia 2022 r. mieliśmy okazję gościć Pana Ramana Kumar, Koordynatora Partnerstwa Oxfam w […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.