W odpowiedzi na kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie od marca 2022 roku do grudnia 2023 […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.