Ruszyła rekrutacja do projektu dla osób po 60 tym roku życia z terenu Gminy Nowe.Liczba miejsc […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.