Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Spotykając osobę bezdomną, nie bądź obojętny. Sygnalizuj służbom społecznym, policji, straży miejskiej. Nie pozostawiaj bez pomocy!

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.