Nie liczą się słowa, liczy się działanie. Nasza fundacja już od pierwszych dni wojny na Ukrainie podjęła działania związane z pomocą uchodźcom. Na co dzień zajmujemy się między innymi wsparciem mieszkaniowym osób niepełnosprawnych, młodych opuszczających pieczę zastępczą oraz osób bezdomnych. Nasze dotychczasowe doświadczenia wykorzystaliśmy do przygotowania kompleksowego programu pomocowego. Kluczowym założeniem naszych działań jest trwałość wsparcia oraz troska o bezpieczeństwo osób, którym pomagamy. Program składa się z trzech osi: pierwszej, aktualnie realizowanej, skupionej na pozyskaniu lokalu mieszkalnego, jego remontu czy adaptacji, wyposażeniu i wprowadzeniu uchodźców. Objęciu ich kompleksowym wsparciem – rzeczowym, finansowym oraz szybkiej aktywizacji i integracji. Dodatkowo wsparciu koniecznej edukacji. Drugą oś wsparcia stanowią działania przygotowujące logistykę bezpiecznego powrotu osób do ich miejsc zamieszkania w Ukrainie (faza realizacji transportu zależna jest od dynamiki sytuacji działań wojennych). Trzecia oś, to działania zmierzające do ustalenia misji NGO w mieście Dniepr – działanie to jest zaplanowane na okres po ustaniu działań wojennych i powrocie osób do swoich miejsc zamieszkania. Naszym zdaniem powstawanie misji humanitarnych na terenach dotkniętych wojną będzie kluczowym elementem tworzenia mostu pomocowego UE- Ukraina. Do tych działań także przygotowuje się nasza organizacja.

Categories:

Tags:

©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.