23-24.03.2019 wzięliśmy udział w kongresie IMAF Polska (Walnym Zebraniu Członków) w Inowrocławiu.
Na spotkaniu podsumowano ubiegły rok, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i finansowej. Uchwalono budżet na cały 2019 rok. Dokonano wyboru kandydatów na wolne funkcje w strukturach wewnętrznych Federacji. Określono również dalsze kierunki i priorytety działania IMAF Polska.
Podczas kongresu rozdano pamiątkowe nagrody. Otrzymał ją również Prezes FAI Marcin Tylman za wzorową organizację Pucharu Polski Karate i Kickboxing.

Categories:

Tags:

©2021 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.