18 czerwca 2021 r. mieliśmy przyjemność współorganizować w Nowem wraz z Powiatem Świeckim oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu seminarium poświęcone rozwiązaniom mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych.
W części pierwszej spotkania dobre praktyki oraz perspektywy przedstawili: Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS; Marcin Kowalewski – Kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w MOPS Gdynia; Tomasz Maruszak – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, koło Gdańskie; Katarzyna Przybylska – Kierowniczka ds. Rzecznictwa Habitat for Humanity Poland; Agnieszka Sikora – Prezeska Fundacji Po Drugie; Marcin Tylman – Prezes Fundacji Aktywizacji i Integracji; Anna Jędrzejczyk – Pracownik merytoryczny w Programie Mieszkań Treningowych FAI. Ponadto zaproszeni goście udali się z wizytą do obiektu mieszkań treningowych w Nowem.W drugiej części seminarium paneliści dyskutowali na temat problematyki deinstytucjonalizacji i wprowadzania usług mieszkaniowych do lokalnych systemów wsparcia.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.