Uczestnicy projektu „Terapeuta z dostawą do domu” w ramach terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania stworzyli wyjątkowe prace. Terapia zajęciowa z dostawą do domu to forma wsparcia osób przewlekle chorych, która miała na celu poprawienie ich samopoczucia i codziennego funkcjonowania, a co za tym idzie większej radości z życia, oderwanie od codzienności, pobudzenie wyobraźni, pamięci, wzmocnienia koordynacji. Zajęcia motywowały do aktywności, pokonywania własnych ograniczeń i pozytywnie wpływały na  funkcjonowanie osób objętych projektem. Dzięki atmosferze ciepła, wsparcia, uważności, zrozumienia stworzonej przez terapeutów zawiązały się wyjątkowe relacje, zostało przeprowadzonych wiele ciekawych rozmów, dużo uśmiechu i pozytywnej energii wynikających z czasu spędzonego razem.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Nowe oraz środków własnych FAI.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.