Zakończył się projekt pod nazwą Terapeuta z dostawą do domu, który jest nowym działaniem Fundacji skierowany do osób przewlekle chorych, jako wzbogacenie oferty wsparcia środowiskowego.

W ramach działań wsparcie otrzymało 8 osób z terenu Gminy Nowe. Dzięki terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania aktywizowaliśmy do podejmowania działań osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami. Projekt był sposobem na oderwanie się od monotonii dnia codziennego spędzenia czasu w aktywny i twórczy sposób. Zajęcia terapeutyczne odbywały się przez 4,5 miesiąca, raz na dwa tygodnie w wymiarze 1.5 h dla każdego uczestnika projektu. W ramach działań zastosowano różne  formy terapii dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników projektu, ergoterapię, biblioterapię, muzykoterapię, filmoterapię, ludoterapie. Bardzo dużym entuzjazmem ze strony uczestników okazały się działania twórcze w ramach rękodzielnictwa artystycznego. Dodatkowo osoby miały możliwość spotkań z psychologiem. Uczestnicy bardzo szybko obdarzyli terapeutów zaufaniem, chętnie uczestnicząc we wszystkich proponowanych formach spotkań terapeutycznych dzięki czemu projekt okazał się dużym sukcesem.

Chcemy, aby taka forma wsparcia środowiskowego osób przewlekle chorych na stałe wpisała w działania Fundacji.

Projekt współfinasowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Gminy Nowe oraz środków własnych FAI.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.