Dnia 31.12.2020 roku zakończyliśmy realizację projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.W ramach projektu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Categories:

Tags:

©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.