23 marca, podczas Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Warszawie  Fundacja Aktywizacji […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.