23 marca, podczas Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Warszawie  Fundacja Aktywizacji i Integracji została przyjęta jednogłośnie  w poczet członków tego gremium. To prawdziwy zaszczyt zasiadać w gronie najważniejszych polskich organizacji zajmujących się problematyką bezdomności  i wykluczenia mieszkaniowego. Tym samym formalnie Nowe, które w ramach Partnerstwa Lokalnego zaprojektowało i wdrożyło Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności- uniwersalne narzędzie realizacji polityki społecznej w ujęciu lokalnym , od dziś zasiada w gronie ekspertów kreujących krajowy model rozwiązywania problemu osób bezdomnych.  Zaszczyt dla nas tym większy, bo Marcin Tylman od początku powstania OFRPB zasiada w zarządzie federacji.

 

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.