Już po raz drugi Fundacja wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi w Lokalnym Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowała […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.