15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.