15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, w tym Zarząd w składzie:
Maria Demidowicz (TPBA Zabrze) – skarbnik
Paweł Korliński (Monar) – członek
Marek Popielecki (Liber) – członek
Kazimierz Słobodzian (Agape) – wiceprezes
Lidia Węsierska-Chyc (Barka) – członek
Jakub Wilczek (TPBA Zabrze) – prezes
Beata Zielińska (Inkubator Społeczny) – wiceprezes

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
ks. Stanisław Słowik (Caritas Kielce) – przewodniczący
Tomasz Zgliński (PFWB) – wiceprzewodniczący
Elżbieta Ferenc (Adullam) – członek

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018 (wkrótce będzie dostępne na stronie www Federacji) i uzyskał jednogłośnie absolutorium. Ponadto, Walne Zebranie przyjęło w poczet członków Stowarzyszenie Liber. Rozmawialiśmy także o rozwoju Federacji w kontekście realizowanych i składanych projektów, jak również o sprawach bieżących – głównie w obszarze współpracy NGO z gminami oraz o finansowaniu placówek dla osób bezdomnych.

Dziękujemy Fundacji Inkubator Społeczny za zorganizowanie spotkania!

Więcej zdjęć w galerii!

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.