Fundacja Aktywizacji i Integracji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowała kampanię informacyjną na rzecz integracji […]
©2022 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.