To projekt, który skierowany był do osób po 60tym roku życia z terenu Gminy Nowe i […]
©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.