To projekt, który skierowany był do osób po 60tym roku życia z terenu Gminy Nowe i realizowany od kwietnia do grudnia 2023 roku.
Realizowane przez nas zadanie służyło integracji seniorów, ich aktywizacji i przełamaniu stereotypów oraz wydobyciu ich potencjału. Istotą owej integracji było nie tylko wspólne przebywanie, dbanie o ogród, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ale także tworzenie więzi, która daje poczucie bycia w grupie, wspólnego dobra, braku obojętności na potrzeby seniorów. W ramach projektu zrealizowaliśmy liczne działania: zajęcia z hortiterapii, filmoterapię w formie kina plenerowego, zajęcia wokalne zakończone koncertem w akompaniamencie zespołu muzycznego, spotkania integracyjne przy grillu, wyjazd w ramach zajęć z hortiterapii do ogrodu Frank-Raj, spotkania zooterapeutyczne.
Spotkanie podsumowujące i wspólne oglądanie zdjęć za nami a 20 grudnia odbędzie się coroczne spotkanie wigilijne.
Projekt dofinansowany ze środków: Urząd Gminy Nowe, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz ze środków własnych FAI.
Poniżej link do materiału promocyjnego z koncertu „Bitelmania Story”.
https://extraswiecie.pl/extra-nowe/seniorki-daly-pokaz-swoich-umiejetnosci-wokalnych-wideo/

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.