„Tamten pierwszy dom dziecka przypominał mi podręczną szufladę. Wiecie, taką na wszystkie drobiazgi, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Wszyscy byliśmy tam takimi przypadkowymi drobiazgami niemającymi związku z żadnym z pozostałych. Łączyło nas tylko to, że nie mieliśmy swojego miejsca.”

Mia Sheridan, Bez tajemnic

25 kwietnia na Wydziale Dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego spotkają się przedstawiciele Fundacji działających na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka, młodzieży podejmującej próbę usamodzielnienia oraz młodych dorosłych znajdujących się w kryzysie bezdomności.
Spotkanie poprowadzi:
Piotr Maślak– polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki, trener wystąpień publicznych, wystąpień medialnych, doradca ds. komunikacji, redaktor TOK FM.

O potrzebach, działaniach, trudnościach rozmawiać będą:

Milena Lewińska– prezeska Fundacji Mały Duży Człowiek zajmującej się wielokierunkowym wsparciem dzieci mieszkających w domach dziecka oraz młodzieży podejmującej próbę usamodzielnienia. Z wykształcenia ratownik medyczny. Studentka psychologii.


Gabriel Majchrzak– były wychowanek domu dziecka, Ambasador Fundacji Mały Duży Człowiek, autor książki „Niemożliwe nie istnieje”. Absolwent Prawa Administracyjnego oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Agnieszka Sikora-założycielka, prezeska Fundacji po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, a w szczególności dotkniętą kryzysem bezdomności. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Z zawodu dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej, autorka ponad 300 reportaży.


Marcin Tylman– prezes Zarządu Fundacji Aktywizacji i Integracji. Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej, filozof społeczny, organizator pomocy społecznej w zakresie bezdomności oraz wykluczenia mieszkaniowego. Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Anna Ejme– prezeska Fundacji Atalaya, której działania mają na celu wsparcie młodych osób z pieczy zastępczej w wejściu w samodzielną dorosłość. Psycholożka, superwizorka procesów grupowych i trenerka metod performatywnych, w trakcie kształcenia na terapeutkę psychodramy.

Anna Żelazowska- Kosiorek– trenerka, koordynatorka programów w Fundacji Robinson Crusoe, która zajmuje się wspieraniem młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych w przygotowywaniu się do samodzielnego życia.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Mały Duży Człowiek

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.