Zakończyliśmy realizację wyjątkowego projektu pn. „Aktywność – Praca – Rodzina” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Stabilna praca – silna rodzina” przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu z naszym udziałem. Zakończenie przedsięwzięcia to przede wszystkim czas podsumowania i oceny. Wspólnie zaprojektowano przedsięwzięcie, którego celem był skuteczny i trwały powrót na rynek pracy kobiet, które głównie w wyniku macierzyństwa i wychowywania dzieci na długi czas oddaliły się z obszaru zawodowego. Do projektu zaprosiliśmy dziesięć mieszkanek Nowego, które przez ostatni rok przeszły długą drogę ponownej aktywizacji zawodowej… ale nie tylko. Innowacyjność projektu pozwoliła na szersze niż zwykle spojrzenie na problem powrotu kobiet do aktywności zawodowej. Wspólne doświadczenia oraz, często słusznie, różne spojrzenia pozwoliły zaprojektować i realizować przedsięwzięcie tak, aby stworzyć optymalne warunki samorealizacji uczestniczek. Jednym z kluczowych filarów projektu było jego zindywidualizowane podejście uwzględniające zasoby i możliwości każdej z pań. To właśnie na tych zasobach pracowali nasi eksperci, wspierający indywidualne ścieżki zatrudnienia.


Siłą projektu była jego prostota: każda z dziesięciu uczestniczek brała udział w aktywizacji zawodowej realizowanej w jednym z czterech miejsc pracy, które zabezpieczyli w swoich zakładach nasi lokalni partnerzy biznesowi. Przez rok zwiększaliśmy natężenie praktycznej nauki. Od 2 godzinnych (dziennie) praktyk adaptacyjnych poprzez cztero, sześcio i ośmiogodzinny staż, aż do zatrudnienia. Równolegle każda z pań miała do dyspozycji mentorkę (pracującą, posiadającą rodzinę panią, która z czasem stała się koleżanką na pogaduchy, powierniczką, doradczynią). Pracę mentorek uzupełniał coach, który z każdą z pań realizował indywidualną ścieżkę rozwoju. Nie tylko kariery zawodowej, ale przede
wszystkim rozwoju osobistego: kompetencji, komunikacji, relacji, wartości i umiejętności niezbędnych do samodzielnego radzenia sobie z problemami życia codziennego, dokonywania najlepszych wyborów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Realizatorzy zadbali również o problem opieki nad pozostawionymi dziećmi – w ramach działań możliwe było skorzystanie ze wsparcia zapewniającego finansowanie opieki nad dzieckiem.


To, co najbardziej zaskoczyło, to nie refleksje projektantów przedsięwzięcia, czy realizatorów. To opinie, którymi podzieliły się same uczestniczki. Zwykle tego typu przedsięwzięcia wręcz wymuszają na uczestnikach poprawne postawy, dyscyplinują w uczestnictwie w zajęciach, a ostatecznie rezultaty są marne i nie przynoszą żadnej zmiany. Tym razem jednak widać wyraźnie, że uczestniczki faktycznie skorzystały ze wsparcia, które przekuły w trwałą, jakościową zmianę. Nie chodzi tylko o to, że osiem na dziesięć uczestniczek pracuje, chodzi o to, że te kobiety naprawdę uwierzyły, że można wziąć sprawy w swoje ręce i można liczyć na pomoc – taką, jakiej oczekują.

Na koniec taka nasza refleksja: w obszarze wyrównywania szans społecznych kluczowym jest rzetelne diagnozowanie potrzeb, współpraca międzysektorowa oraz zaprojektowanie rozwiązań uwzględniających potencjał i możliwości grupy osób, którym dane przedsięwzięcie jest dedykowane. Wydaje się , że w projekcie „Aktywność – Praca – Rodzina” wszystkie te warunki zostały spełnione.

Nam: Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świeciu i Fundacji Aktywizacji i Integracji pozostaje promocja i implementacja rozwiązania innym społecznościom lokalnym.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.