W dniu 12 maja 2022 Fundacja Aktywizacji i Integracji w ramach konkursu RITA przemiany w regonie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności podpisała umowę i otrzymała środki w kwocie 39.695,00 na działania skierowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu FAI dla Ukrainy działania o charakterze edukacyjno-asystencko-integracyjnym realizujemy:

– naukę języka polskiego w dwóch grupach ( dwugodzinne spotkania we wtorki i czwartki odbywające się CK Zamek prowadzone przez specjalistę z użyciem pakietu materiałów edukacyjnych dla każdego)mające na celu zmniejszenie bariery językowej i lepszego funkcjonowania na co dzień

– asystenturę/animację środowiskową w ramach, której nasi goście otrzymują wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, związanych z edukacją i zatrudnieniem oraz organizacją czasu wolnego.

– usługę tłumacza, który jest istotnym elementem działań w prawidłowej komunikacji, dzięki któremu wsparcie asystentów jest jeszcze bardziej profesjonalne

– działania o charakterze integracyjnym prowadzone przez psychologa ze wsparciem tłumacza nastawione na stworzenie grupy samopomocowej oraz integrację ze społecznością lokalną

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.