Zapraszamy do udziału w projekcie “Rondo. Na obrotach” rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami do 18 roku życia. Projekt zakłada udział rodziców w moderowanych spotkaniach grupy wsparcia oraz w spotkaniach z ekspertami w zakresie psychologii i psychiatrii, dla dzieci przewidziane są zajęcia ruchowo-integracyjne, mające na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami.

Kontakt do koordynatora pod numerem telefonu: 536350921

Projekt współfinansowany przez NIW-CRSO ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.