Terapeuta z dostawą do domu to projekt realizowany przez Fundację Aktywizacji i Integracji od 2021
roku, jest odpowiedzią na potrzeby osób przewlekle chorych w Gminie Nowe jako uzupełnienie form
wsparcia opieki środowiskowej. Jest sposobem na holistyczne podejście do opieki nad osobami
przewlekle chorymi w miejscu zamieszkania. Poprzez terapię zajęciową bezpośrednio przyczyna się do
poprawy ich funkcjonowania w życiu codziennym, jest sposobem na oderwanie od codzienności
związanej z chorobą i spędzenia czasu w sposób aktywny, ciekawy i twórczy oraz przeciwdziałaniem
występowania zaburzeń funkcji poznawczych, kryzysów psychicznych i emocjonalnych związanych z
chorobą. W myśl polityki społecznej zmierzającej do świadczenia usług w miejscu zamieszkania jest
doskonałym przykładem, że ten kierunek jest niezwykle ważnym elementem życia osób zmagającymi się
z przewlekłą chorobą.
Poniżej kilka prac w ramach działań terapeutycznych realizowanych w ramach projektu
dofinansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Gminy Nowe.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.