Z dniem 31 października 2022 zakończyły się działania FAI w ramach konkursu RITA przemiany w
regonie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W
ramach projektu FAI dla Ukrainy działania o charakterze edukacyjno-asystencko-integracyjnym
zrealizowaliśmy:

 • naukę języka polskiego w dwóch grupach ( dwugodzinne spotkania we wtorki i czwartki odbywające
  się CK Zamek prowadzone przez specjalistę z użyciem pakietu materiałów edukacyjnych dla
  każdego)mające na celu zmniejszenie bariery językowej i lepszego funkcjonowania na co dzień
 • asystenturę/animację środowiskową w ramach, której nasi goście otrzymali wsparcie w
  codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, związanych z edukacją i
  zatrudnieniem oraz organizacją czasu wolnego.
 • usługę tłumacza, który był istotnym elementem działań w drodze do prawidłowej komunikacji,
  dzięki któremu wsparcie asystentów było jeszcze bardziej profesjonalne
 • działania o charakterze integracyjnym prowadzone przez psychologa ze wsparciem tłumacza
  nastawione na stworzenie grupy samopomocowej oraz integrację ze społecznością lokalną
  Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
  RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.